Támogasd 1%-oddal a Kerékpárosklubot!

Közbringa Budapesten: az előzmények

A folyamat:

II. fázisú projektdokumentáció anyagai - (Részletes megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés, COWI Magyarország Kft., 2010. július) Hivatalos tájékoztató (2010 május 3.) Parking Kft. >> Zöld út a kerékpáros kölcsönző rendszernek Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten(Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés) - 2009. május, COWI Magyarország Kft. letölthető itt. Rövid bemutató a KKKR-ről (Prezentáció) Hoffmann Research: Közösségi Kerékpáros Közlekedési Rendszer, Piackutatás (2009. Március)

A Parking Szervező Fejlesztő Kft. piackutatást kezdeményezett, hogy felmérje a kerékpáros potenciált Budapesten és környékén, tehát hogy mennyi ember szeretne és/vagy lenne hajlandó kerékpározni. Fontos cél volt, hogy meghatározzuk ezt a potenciális célcsoportot szocio-demográfiájuk és utazási, közlekedési szokásaik alapján, továbbá megtaláljuk azokat az érveket, amelyek hatására rendszeresen kerékpárra ülnének és kerékpárt használnának mindennapos közlekedési eszközként. A kutatási folyamat keretén belül megvizsgálták a Public Bike „platform” fogadtatását és vonzerejét. A kutatás Budapestre és agglomerációjára terjedt ki. A kutatási folyamat három modulból állt:

  1. Kvantitatív reprezentatív lakossági felmérés az általános közlekedési szokásokról és a biciklizéssel összefüggő attitűdökről
  2. Kvalitatív vizsgálat: a potenciális célcsoportok szokásainak és attitűdjének mélyebb megértése
  3. A Public Bike koncepció részletes vizsgálata

Fővárosi Közgyűlés határozatai a témában:

2009. június 3-i Közgyűlés döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a KMOP-2009-2.3.1./A „A közösségi közlekedés kiemelt projektjei” címen meghirdetett pályázatára a „Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása” című projekt megvalósítása érdekében. Kijelentette, hogy a KMOP-2009-2.3.1./A „A közösségi közlekedés kiemelt projektjei” pályázat megvalósításához 420 mFt önrészt biztosít.

2009. október 29-i Közgyűlés egyetért a „Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer” pályázati dokumentációjának benyújtásához szükséges tervek elkészítésével.

KMOP pályázati kiírás a témában itt olvasható.

2010. június 3.-i közgyűlés Közgyűlés dönt a gyűjtőállomások tervezett helyszíneinek jóváhagyásáról. Az előterjesztési anyagban a pontos helyszínlista megtalálható.

2010. augusztus 26.-i közgyűlés A közgyűlés dönt a Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása c. projekt aktuális feladatairól. Az előterjesztési anyagban az Intézkedési terv részletesen megtalálható.