Támogasd 1%-oddal a Kerékpárosklubot!

Véleményünk a KKKR kommunikációs stratégiájáról

A Magyar Kerékpárosklub szakmai véleménye a Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer (KKKR) kommunikációs stratégiájáról A Magyar Kerékpárosklub üdvözli, hogy 2011-re Budapesten is megvalósulhat a több európai nagyvárosban már sikeresen muködo Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer. A rendszer megismertetése és megszerettetése meghatározó a program sikerét illetoen, ezért jelen anyagban a kommunikációs stratégiával kapcsolatosan kívánjuk megfogalmazni véleményünket.

Civil szervezetek szerepe

Az anyagban kiemelt célcsoportként szerepelnek a civil szervezetek. Véleményünk szerint alapveto fontosságú, hogy a kerékpározás területén tevékenykedo civil szervezeteket a Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer megvalósítói partnernek, és ne meggyozendo célcsoportnak tekintsék. A civil szervezetek, köztük a Magyar Kerékpárosklub meghatározó szakmai potenciált képvisel, mely partneri együttmuködés keretében már az eddigiekben is segítette a rendszer tervezését, és annak sikeres bevezetésében is közremuködik. A Magyar Kerékpárosklub nyitott arra, hogy minden, a célkituzéseivel összeegyeztetheto és értékrendjének megfelelo projektet szakmai tudásával maximálisan támogasson. Javaslatunk, hogy a kommunikációs kampány célcsoportjainak, üzeneteinek, eszközeinek kidolgozása (lakossági programok, események) az együttmuködo szakmai civil szervezetek bevonásával történjen.

A KKKR társadalmi hasznának meghatározása

A közösségi kerékpározásnak természetesen több gyakorlati haszna is van, azonban a kommunikáció sikerét tekintve nem mindegy, hogy melyikre, mekkora hangsúlyt fektetünk a kampány során. A KKKR legfontosabb gyakorlati haszna, hogy egy élheto városi létforma jegyében olcsóbb, gyorsabb és egészségesebb közlekedési alternatívát kínál a mindennapos városi közlekedésben. Természetesen más haszon is realizálódhat, azonban nem érdemes összemosni ezeket a szemléletformálás és a környezetvédelem megvalósítandó célkituzéseivel és feladataival, melyek a lakosság számára kevésbé kézzelfogható elonyökkel járnak, ezért megnyerésében nem kello hatékonysággal alkalmazhatók. A Magyar Kerékpárosklub javaslata, hogy a kampány során elsosorban a szélesebb tömegeket az ügynek megnyerni képes kézzelfogható érvek (költséghatékony, gyors, egészséges) és az érzelmekre ható emocionális üzenetek (szeretheto, élheto város) kapjanak fo hangsúlyt.

Üzenetek és célközönség

Az anyagban bemutatott célközönség és a hozzá kapcsolódó üzenetek esetében további pontosításra van szükség. A Magyar Kerékpárosklub azt gondolja, hogy az üzenetek és a célözönség pontosabb meghatározásához szükség van a már meglévo kutatások eredményeinek beépítésére, illetve külföldi tapasztalatok figyelembevételére, amelyek számot adnak a felhasználók közlekedési kultúrájáról, felhasználói preferenciáiról és a külföldi bevezetés tanulságairól is. Az eredmények figyelembevétele úgy gondoljuk feltétele a rendszer sikeres muködésének is. Elvesztegetett pénz ugyanis nem kello alapossággal meghatározott célcsoportok számára kommunikálni, igényeik, közlekedési szokásaik és preferenciáik ismerete nélkül. A Magyar Kerékpárosklub javaslata, hogy a meglévo kutatási eredményekre építve pontosan meghatározott célcsoportokhoz, a számukra leginkább megfelelo üzenetek juthassanak el a kampány során.

Kampány

A Magyar Kerékpárosklub állásfoglalása szerint a bevezetést segíto kommunikációs kampánynak két alapveto célt együttesen kell szolgálnia, egyrészt választ kell adnia a legfontosabb kérdésekre), melyek a rendszer muködésével kapcsolatban felmerülnek (informatív), másrészt meg kell szerettetnie a KKKR rendszerét Budapest lakóival (emocionális). A kampány idozítésével kapcsolatosan fontosnak tartanánk, hogy a kezdeti szakasz már a célközönség edukációját és megfelelo informálását segítse elo, megelozve a közbeszerzésrol szóló kommunikációt és a névpályázatot. Ezért javaslatunk, hogy már a korai bevezeto szakaszban informatív és érzelmi, ösztönzo elemeket felhasználó kampányt valósítsanak meg, mely jól megfogalmazott üzeneteivel eléri a célcsoportot, és elosegíti a Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer sikeres bevezetését. A kampány során fontosnak tartjuk, hogy a városi, hétköznapi kerékpározás népszerusítése legyen a fókuszban, a sportolási és turisztikai célú kerékpárhasználat üzenetének összemosása, így például a sportolók tervezett bevonása véleményünk szerint nem járul hozzá megfelelo mértékben a projekt sikeres bevezetéséhez. Emellett javasoljuk, hogy a projekttel kapcsolatosan felmerülo, foként információhiányból fakadó negatív hírek megelozésére a kommunikációs ügynökség proaktív, informatív, míg azok semlegesítésére kello hatékonyságú reaktív kommunikációt folytasson még a tervezett kampányidoszak elott (2010. nyár-osz) és alatt folyamatosan. A kampányeszközök tekintetében kiegészíto javaslatunk, hogy a több százezres és milliós felhasználói táborral rendelkezo online közösségi médiumok jelentosebb szerepet kapjanak a kampány mindhárom szakaszában (pl. Facebook, Iwiw, Twitter stb.). A Magyar Kerékpárosklub a fenti észrevételek alapján javasolja a dokumentum átdolgozását, illetve további szakmai konzultációk lefolytatását az érintett civil szervezetek bevonásával. >>Közbringáról mindent >>Véleményünk a KKKR infrastruktúrális intézkedési tervérol >>Véleményünk a KKKR gyujtoállomásairól KÖZBRINGA FÓRUM ITT!